3 Eylül 2009 Perşembe

"Dün tarih oldu yarın bir sır"

Dudakla bardak arası... Eski Sisam krallarından Ancee adında bir zalim, yeni yaptırdığı bir bağaüzüm kütükleri diktiriyormuş. İşlerin bir an önce bitmesinisağlamak için de kölelerini hiç dinlenmeden çalıştırıyormuş. O zavallıkölelerden biri, birgün pek bitkin düştüğü için dayanamaz ve zalim krala:-Niçin bu kadar acele ediyorsunuz efendim? Siz bu bağın üzümlerindenyapılacak şarabı hiçbir zaman içemeyeceksiniz ki! deyivermiş.Kral biraz kızmışsa da sesini çıkarmamış. Nihayet gün gelip üzümleryetiştikten sonra, kral köleler de dâhil herkesin hemen toplanmasınıemretmiş. Bir müddet sonra da o bağın üzümlerinden yapılmış şaraptan birbardak getirilmesini emretmiş. Daha önce kehanet gösterisindebulunan köleyi de huzuruna çağırtmış. Şarap bardağını elinealarak:-Söyle bakayım, benim bu şaraptan hiçbir zaman içemeyeceğimi tekrar iddiaedebilir m! isin? diye sormuş.Köle şöyle cevap vermiş:-Belli olmaz efendim. İçebileceğinizi söyleyemem.Çünkü dudak ile bardakarasındaki mesafe çok uzundur. O arada başınıza neler gelebileceğini debilemem!Köle sözlerini bitirir bitirmez, içeri kralın adamlarından birigirmiş. Bir yaban domuzunun bahçeye girdiğini ve asmaları kırıpdöktüğünü söylemiş. Kral elindeki bardaktan bir damla dahi içmeden hemendışarı fırlamış. Bahçede domuzun bulunduğu yere koşmuş.Kral ve domuz arasında öldüresiye bir mücadele başlamış. Sonunda yabandomuzu mızrak gibi azı dişleriyle, Sisam kralının karnını yarıpölümüne sebep olmuş.Kral bostanda, bardak masada kalmış...Şu söz bu olayı güzel bir şekilde ifade ediyor:Nasip ise gelir Hint'ten Yemen'den, Nasipdeğil ise ne gelir, elden?'Kalbinize yakın bulduklarınızı çantada keklik sanmayın. Sıkıca asılınonlara tıpkı hayata asıldığınız gibi... Çünkü onlarsız hayat daanlamsızdır..Hayatı çok hızlı koşmayın, nereden geldiğinizi ve nereye gittiğiniziunutmayın. Hayatın bir yarış değil, her saniyesinin tadı çıkarılmasıgereken güzel bir yolculuk olduğunu aklınızdan çıkarmayın.Dün tarih oldu... Yarın bir sır... Bugünün kıymetini bilin.Sevgiyle Kalın

Hiç yorum yok: